Γυρεύουμε ασκούμενο/η δικηγόρο στη Λευκωσία

Η εταιρεία V.N. PANAYIOTOU LEGAL LLC γυρεύει ασκούμενοη δικηγόρο στη Λευκωσία

Γυρεύουμε ασκούμενο/η δικηγόρο στη Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο V.N. PANAYIOTOU LEGAL LLC, στη Λευκωσία ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα ασκούμενο/η δικηγόρο.

Απαραίτητα Προσόντα:

1) Κάτοχος Πτυχίου Νομικής.

2) Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

3) Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

4) Εμπιστευτικότητα, αξιοπιστία, ευφράδεια λόγου.

5) Ακεραιότητα χαρακτήρα.

6) Να εμπίπτει στα κριτήρια του σχεδίου του Δικηγορικού συλλόγου- «έργο παροχής ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους νομικής μέχρι την ηλικία 29 ετών.»

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: accounts@panayiotoulegal.com.